Strategie

ProRail wil, in samenwerking met haar stakeholders, een zorgeloze reis mogelijk maken voor reizigers en verladers. Onze kerntaak is daarbij het zorgen voor een beschikbaar en betrouwbaar spoor, op een veilige en duurzame manier, waarbij we het publieke geld op een zorgvuldige manier besteden. De komende jaren staat ProRail voor de opgave om meer treinverkeer mogelijk te maken, het spoorsysteem robuuster te maken én de kosten substantieel te verlagen

Robuuster spoorsysteem

Wat betreft punctualiteit hoort het Nederlandse spoor tot het beste van Europa. Toch krijgen reizigers met te veel slechte dagen te maken. Soms landelijk, soms ook regionaal, en niet alleen tijdens herfst en winter. Ons doel is om de kleine en grote dips eruit te halen. Dat kan alleen als we het spoor robuuster maken.
>> Meer lezen

Meer treinverkeer mogelijk maken

Een zorgeloze reis voor reiziger en verlader betekent ook: meer treinverkeer. Daardoor kunnen vaker en meer goederen worden vervoerd en hoeven reizigers steeds minder hun reis vooraf te plannen, omdat treinen elkaar in hoog tempo opvolgen.
>> Meer lezen

Substantieel lagere kosten

Door onze kosten te verlagen, geven we invulling aan de taakstellingen die zijn opgenomen in de Rijksbegroting als gevolg van het regeerakkoord. Daarnaast streven we naar 20% lagere kosten per kilometer in 2015.
>> Meer lezen

Veiligheid

ProRail accepteert geen ongevallen. Niet op of langs het spoor en niet in of op weg naar de trein. Daarom richten we ons op drie domeinen van veiligheid: veilig reizen over het spoor, veilig werken aan het spoor en veilig leven bij het spoor. Onze ambitie voor 2015 is om het aantal ongevallen op en rond het spoor verder terug te brengen naar nul. Dit geldt voor reizen met de trein, voor het werken aan het spoor en voor het wonen langs het spoor.
>> Meer lezen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in onze bedrijfsdoelstellingen. We vervullen een maatschappelijke rol en stellen de belangen van onze klanten en andere stakeholders voorop. De focus ligt daarbij op de onderwerpen waarop ProRail in maatschappelijk opzicht het verschil maakt.
>> Meer lezen