Overzicht van onze stakeholders

Voor een goede relatie met al onze stakeholders is het allereerst belangrijk om te weten wie die stakeholders precies zijn. Daarom hebben we bij het opstellen van onze bedrijfsstrategie onze stakeholders in kaart gebracht voor de periode 2009 - 2015. Daarnaast zijn er verschillende partijen met wie wij samenwerken in kleine niet-kernactiviteiten.

Onze belangrijkste stakeholders

  • onze directe klanten, de spoorvervoerders
  • de klanten van onze klanten, reizigers en verladers
  • onze buren, omwonenden en passanten en hulpdiensten
  • de samenleving
  • onze concessieverlener en aandeelhouder, het ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • onze opdrachtgevers, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, lokale, regionale, provinciale en landelijke overheden
  • onze leveranciers en zakenpartners
  • onze medewerkers
  • onze ondernemingsraad en de vakbonden
  • de media

 

Onze directe klanten

Personen- en goederenvervoerders zijn de directe klanten van het spoor. Bij onze dienstverlening stellen wij de belangen van de reizigers en verladers, onze indirecte klanten, centraal. Daarnaast bekijken we samen met gemeenten en provincies hoe we het best aan hun vraag naar treinvervoer en stationsvoorzieningen kunnen voldoen.

Leveranciers

Met leveranciers hebben we verschillende samenwerkingsvormen. We maken duidelijke prestatieafspraken, bijvoorbeeld over onderhoud en veiligheid. In de bouw kiezen we steeds meer voor samenwerking. We sluiten allianties om kosten te besparen en risico’s te delen. Dit bespaart belastinggeld. Op andere gebieden kiezen we voor stimulering. Voor een lager CO2-verbruik bijvoorbeeld. Leveranciers worden bij het inschrijven op bouwprojecten uitgedaagd om duurzame producten te leveren.


< Stakeholders Contact met onze stakeholders >