Contact met onze stakeholders

In de afgelopen jaren is het contact met onze stakeholders intensiever en zakelijker geworden. De frequentie van het contact is afhankelijk van de aard van de dialoog.

Stakeholder  Dialoog 
Vervoerders 
Verdeling capaciteit, accountmanagement, tevredenheidsonderzoek 
Reizigers
Tevredenheidsonderzoek 
Omwonenden 
Omgevingscommunicatie, vragen en klachten 
De samenleving 

Omgevingscommunicatie, campagnes en voorlichting, tevredenheidsonderzoek
Concessieverlener Beheerplannen, kwartaalrapportages
Gesprekken
Opdrachtgevers 
Regiodirecties, Relatiedagen 
Leveranciers
Gunning, Conferenties, Allianties,
Medewerkers
Tevredenheidsonderzoek
Ondernemingsraad en vakbonden  Overleg


< Overzicht van onze stakeholders Tevredenheid van onze stakeholders >