Voorwoord

2011 was een jaar van stappen naar verdere verbetering. Met personele wisselingen in het bestuur van de onderneming en met de start van een aangescherpte strategie voor de toekomst van het spoor.

Kerncijfers

(bedragen in miljoenen euro's)20112010200920082007Exploitatie      Bedrijfsopbrengsten 1.6821.7571.5331.4401.330Bedrijfslasten

Veilig reizen, leven en werken

Veiligheid staat bij ProRail voorop.

Treinen op tijd

Spoorvervoerders en reizigers verwachten dat treinen op tijd rijden.

Minder verstoringen

In 2011 heeft ProRail, samen met de vervoerders, verbeteringen doorgevoerd die het spoor robuuster maken, de kans op verstoringen verkleinen en de continuïteit van de dagelijkse operatie beter waarborgen.

Weerbestendig spoor

In2011 zijn de seizoensmaatregelen op het spoor geïntensiveerd.

Actuele spoorinformatie

Reizigers hebben behoefte aan goede, actuele reisinformatie, vooral als er een vertraging of ontregeling is.

Comfortabele stations

Stations zijn belangrijke schakels in het dagelijks leven van treinreizigers.

Meer capaciteit

ProRail maakt het mogelijk dat meer treinen kunnen rijden.

Professioneel opdrachtgeverschap

ProRail is een van de grootste bouwopdrachtgevers in Nederland: in 2011 investeerden we EUR 1.3 miljard en hebben we EUR 651 miljoen uitgegeven aan uitbesteed werk.