Randstadspoor

Bij ‘Randstadspoor’ is een nieuw onderzoek gestart naar trillingen in de spoorzone tussen Utrecht Centraal en Utrecht Lunetten. Het tracébesluit ‘Sporen in Utrecht ‘ van 2009 werd in 2011 door de Raad van State vernietigd omdat de trillingsmaatregelen onvoldoende zijn gemotiveerd. ProRail betrekt de direct betrokken omwonenden, de gemeente Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij het vervolg. De werkzaamheden zijn na het besluit van de Raad van State voortgezet. Hierbij is rekening gehouden met de belangen van omwonenden en de omgeving. Behalve maatschappelijke, financiële en veiligheidsbelangen spelen ook de verleende vergunningen een rol. Er wordt een nieuw tracébesluit voorbereid.