Voldoen aan wet- en regelgeving

In onze werkzaamheden hebben we veel te maken wetten en regels. We vinden het belangrijk om compliant te zijn, dat wil zeggen dat we willen voldoen aan alle wetten en regels waarmee we te maken hebben.


Veiligheid

ProRail streeft naar absolute veiligheid op en rond het spoor. Als spoorbeheerder hanteren en handhaven we de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid op en rond het spoor.
>> Meer lezen veilig reizen
>> Meer lezen veilig leven 
>> Meer lezen veilig werken

Geluid en trillingen

In 2011 namen we maatregelen tegen geluid, trillingen en bouwoverlast, onder meer bij de HSL-Zuid en bij de verbouwing van Utrecht Centraal. Vooruitlopend op wetgeving heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2011 in samenwerking met ProRail een beleidsregel opgesteld voor trillingen als gevolg van uitbreidingen van het spoorverkeer.
>> Meer lezen

Milieuovertredingen

Het lukt ProRail helaas nog niet om altijd te voldoen aan de milieuwet- en regelgeving, maar het aantal overtredingen daalt wel. Om deze trend vast te houden, hebben we in 2011 elf milieurisico’s benoemd en nemen we extra maatregelen om overtredingen te voorkomen.
>> Meer lezen

Corporate governance

ProRail kan alleen optimaal functioneren als mensen effectief met elkaar samenwerken en als ieders rol voldoende duidelijk is. Dit vereist transparantie en heldere procedures die zijn vastgelegd in wetgeving en afspraken.  
>> Meer lezen