Minder kosten treinkilometer

Onze strategische doelstelling is om de kosten per treinkilometer met 20% te verlagen. We hebben een indicator ontwikkeld die de lifecycle-kosten per treinkilometer meet. In het algemeen is te zien dat de daling van de kosten in 2011 daadwerkelijk is ingezet.


Strategische doelstelling

De kosten per treinkilometer, ofwel lifecycle-kosten, moeten in 2015 20% lager zijn dan de EUR 9,58 per treinkilometer in 2009. In 2015 zouden de kosten moeten zijn gedaald tot EUR 7,66, maar door wijzigingen in de wet- en regelgeving en hogere prestatie-eisen, houden we rekening met bijkomende kosten van EUR 0,40 per treinkilometer en indexatie van EUR 0,08. Daarmee komen we uit op een doelstelling van EUR 8,14 per treinkilometer voor 2015.

Wat zijn de lifecyclekosten?

De kosten per treinkilometer, ofwel lifecyclekosten, zijn de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor plus de netto kosten van personeel en huisvesting (apparaat), gedeeld door het aantal gereden treinkilometersIn de lifecycle-kosten wordt geen rekening gehouden met financieringskosten. Ook worden de kosten van en de kilometers gereden op de HSL-Zuid en de Betuweroute niet meegerekend.

 

Resultaten in 2011

De lifecyclekosten in euro’s

Realisatie Realisatie
2010 2011
EUR 9,65 EUR 9,30

De daling van de realisatie KPI 2011 ten opzichte van 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten inhuur personeel en een hoger aantal treinkilometers.