Lagere kosten

De economische crisis heeft een grote impact op onze samenleving en op de overheidsuitgaven. De overheid moet de komende jaren miljarden bezuinigen. Dit heeft consequenties voor een publieke dienstverlener als ProRail. We streven er dan ook naar om de kosten per treinkilometer met 20% omlaag te brengen, hetgeen in lijn is met de bezuinigingstaakstelling die de rijksoverheid ons heeft opgelegd.


Richten op kernactiviteiten

Minder kosten maken, zonder in te boeten aan kwaliteit. Dat kan alleen door kritisch te kijken naar wat onze kernactiviteiten zijn. Alles wat we doen, moet bijdragen aan ons hoofddoel: spoorcapaciteit voor de vervoerders en een zorgeloze reis voor hun klanten. We bezuinigen op alles wat daar niet direct aan bijdraagt.
>> Meer lezen

Minder kosten per treinkilometer

Onze strategische financiƫle doelstelling is om de kosten per treinkilometer met 20% te verlagen. Daartoe hebben we een indicator ontwikkeld die de lifecycle-kosten per treinkilometer meet.
>> Meer lezen