Inzicht en transparantie

In april 2011 heeft de Tweede Kamer de tijdelijke Kamercommissie 'onderhoud en innovatie spoor' ingesteld. De commissie heeft een parlementair onderzoek uitgevoerd naar onderhoud en innovatie van het spoor. Het eindrapport wordt begin 2012 verwacht.


De tijdelijke Kamercommissie heeft gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek van de  Algemene Rekenkamer naar de besteding van de budgetten die ProRail krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail gebruikt deze budgetten voor het beheer, onderhoud (inclusief vervangingen) en aanleg van het spoor.

Eerste resultaten

De Algemene Rekenkamer heeft waardevolle adviezen uitgebracht, onder meer over hoe we informatie over onze bedrijfsvoering transparanter kunnen maken en de manier waarop het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail begroten en bestedingen verantwoorden met elkaar kunnen verbinden. De eerste resultaten zijn opgenomen bij subsidies en bijdragen.