Beheer en onderhoud

ProRail besteedt het onderhoud aan het spoor en de transferruimte op stations uit. We willen dat deze onderhoudswerkzaamheden effectief en efficiƫnt worden uitgevoerd. De kosten in het jaar 2011 hebben we hier toegelicht.


  2011 2010
     
Grootschalig onderhoud 141 127
Kleinschalig onderhoud 279 282
Onderhoud transfer 65 70
Beheer (incl. kosten calamiteitenorganisatie) 143 144
Planstudies/innovaties/verkenningen 23 14
Totaal 651 637

Bekijk de jaarrekening

Grootschalig onderhoud

De kosten van grootschalig onderhoud zijn gestegen door onder meer voorbereidingswerkzaamheden voor herfst en winter. Onder grootschalig onderhoud vallen activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de levensduur te verlengen, zoals het aanpassen van spoorconstructies, het meten van de kwaliteit van de sporen, het slijpen van spoorstaven en conserveringswerkzaamheden als het schilderen van bruggen en stations. Het grootste deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in onderhoudsprojecten met aannemers.

Kleinschalig onderhoud

Het klein onderhoud, zoals correctie van spoorligging, vervangen van onderdelen en inspecties, wordt uitgevoerd door spooraannemers via Prestatie Gericht Onderhoud (PGO-)contracten, waardoor een goede prijs-prestatieverhouding wordt bereikt.

Onderhoud transferruimte

Voor het onderhoud van de transferruimte op stations, zoals perrons en loopbruggen hebben we een overeenkomst gesloten met NS. De kosten van deze overeenkomsten bedroegen in 2011 ongeveer EUR 60 miljoen. Ongeveer EUR 5 miljoen werd besteed aan projecten om de transferfunctie te verbeteren.

De kosten voor onderhoud transfer zijn lager dan 2010. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten wintermaatregelen als gevolg van de zachte winter eind 2011. Extra geplande onderhoudswerkzaamheden compenseren deze lagere kosten enigszins.

Beheer

De categorie beheer bevat voornamelijk de kosten van het beheer van ict-systemen, het energieverbruik en andere kosten van de spoorinfra. De totale kosten in 2011 zijn in lijn met de kosten in 2010.

Overig

De overige kosten zijn in 2011 gestegen door een groot aantal planstudies in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor(PHS).