Investeringsprojecten

De aanleg van spoor en stations vergt grote investeringen. We streven ernaar deze investeringen in te zetten volgens de afspraken met de betrokken partijen en binnen de geplande tijd. De grootste investeringsprojecten worden hier toegelicht.


Investeringen 2011

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de investeringen in de grote spoor- en stationsprojecten in 2011.