Effectieve bestedingen

ProRail vindt het belangrijk om haar middelen effectief te besteden en op een transparante manier verantwoording af te leggen. We werken immers met subsidies en vergoedingen van de overheid en de vervoerders. In 2011 kwamen inzicht en transparantie in de bestedingen van ProRail aan de orde in het onderzoek van de tijdelijke Kamercommissie die onderhoud en innovatie aan het spoor onderzoekt. De eerste verbeteringen hebben we al in dit jaar doorgevoerd.


Subsidies en bijdragen

ProRail is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van de subsidie en vergoedingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden en vervoerders. De bestedingen van deze middelen aan onze bedrijfsactiviteiten zijn hier toegelicht.
>> Meer lezen

Investeringsprojecten

De aanleg van spoor en stations vergt grote investeringen. We willen deze investeringen in te zetten volgens de afspraken met de betrokken partijen en binnen de geplande tijd. De grootste investeringsprojecten zijn hier toegelicht.
>> Meer lezen

Beheer en onderhoud

ProRail besteedt het onderhoud aan het spoor en de transferruimte op stations uit. We willen dat deze onderhoudswerkzaamheden effectief en efficiĆ«nt worden uitgevoerd. De kosten in het jaar 2011 hebben we hier toegelicht.
>> Meer lezen

Inzicht en transparantie

In april 2011 heeft de Tweede Kamer de tijdelijke Kamercommissie 'onderhoud en innovatie spoor' ingesteld. De commissie heeft een parlementair onderzoek uitgevoerd naar onderhoud en innovatie van het spoor. Het eindrapport wordt begin 2012 verwacht.
>> Meer lezen