Ondernemingsraad

Werkgever en werknemer willen allebei een goed presterend ProRail. Een goede samenwerking tussen beiden is dan ook essentieel. Ook op het hoogste niveau. Onze medewerkers worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad. Een belangrijke stem binnen de organisatie.


Vernieuwingen

In april 2011 waren de OR-verkiezingen voor de termijn 2011-2014. Om de ondernemingsraad slagvaardiger te maken, ging het aantal leden terug van 19 naar 11. Om de taken goed te verdelen wordt gewerkt met dossiers in plaats van commissies. In 2011 hebben ondernemingsraad en directie elf keer overlegd.

De achterban

Het medewerkersbestand van ProRail is groot, divers en betrokken. Het blijft een uitdaging om ieders belang goed te vertegenwoordigen. De ondernemingsraad werkt dan ook voortdurend aan een goede aansluiting met de medewerkers onder meer via het intranet en de eigen nieuwsbrief.

Af en toe vraagt de ondernemingsraad direct om de mening van medewerkers, bijvoorbeeld over de bedrijfscultuur. De reacties worden gebundeld, geanonimiseerd en besproken in de vergadering van de ondernemingsraad. De samenvatting en aanbevelingen bespreekt de OR met de president-directeur.

Het dagelijks bestuur

F. Barel (voorzitter)
G. Kok (vice-voorzitter) 
A. Jesse (secretaris)

 

Belangrijke overlegpunten in 2011

  • Reisinformatie: de minister van Infrastructuur en Milieu bepaalde in 2011 dat de reisinformatie in één hand komt, in die van NS. De ondernemingsraad ziet toe op een zorgvuldige overgang van medewerkers van ProRail naar NS. Over de overgang heeft de OR een adviesclaim ingediend
  • Nieuwe functieprofielen: de ondernemingsraad houdt de vinger aan de pols.
  • Keyrail: de detacheringsovereenkomst voor de gedetacheerde ProRail-collega’s staat hoog op de agenda.
  • Re-integratie: naar aanleiding van klachten besprak de ondernemingsraad de grote lijnen met de directie en vroeg extra aandacht hiervoor.
  • Advies gegeven over: twee kandidaten voor de raad van commissarissen, de kandidaat voor de functie van president-directeur, de invoering van e-HRM en de bundeling van innovatieactiviteiten.