Duurzame inzetbaarheid

ProRail voelt zich betrokken bij haar medewerkers. We richten ons op talenten en vaardigheden,  ontwikkelingswensen en de combinatie werk-privé. Dat doen we concreet en meetbaar, zodat we zien dat onze inspanningen effect hebben. We willen dat medewerkers die al langer bij ons in dienst zijn productief blijven en met plezier werken.

Duurzame inzetbaarheid vraagt om betrokkenheid bij de medewerkers, met goed zicht op hun talenten en vaardigheden, hun ontwikkelingswensen en de combinatie werk-privé. Dat alles moeten we goed kunnen meten zodat we met de resultaten aan de slag kunnen.

 

Samen verantwoordelijk

In 2011 actualiseerden we middelen als coaching, employability, talentendagen en het stimuleren van een gezonde levensstijl, met duurzame inzetbaarheid als uitgangspunt. Het allerbelangrijkste blijft het persoonlijke contact. Daarom is het goed als de balans tussen draagkracht en draaglast voortaan een gespreksthema is tussen medewerker en leidinggevende.

Employability

We hebben ons in 2011 gericht op groepsgerichte loopbaanbegeleiding, nadat in 2010 bleek dat te weinig mensen gebruik konden maken van een individueel traject. We hebben een workshop Werk in Zicht aangeboden en het aanbod uitgebreid met specifieke thema’s, zoals generatiemanagment en intern succesvol solliciteren. Daarnaast hebben we maatwerktrajecten en workshops ontwikkeld voor specifieke doelgroepen, zoals een talentendag voor Young ProRail.

Medewerker kiest eigen arbeidsvoorwaarden

In 2011 overlegden we met de sociale partners over een individueel keuzebudget voor arbeidsvoorwaarden. Via dit systeem kan elke medewerker straks zijn arbeidsvoorwaarden op maat kiezen. Hier willen we in 2013 mee beginnen. De basis voor een vernieuwende manier van belonen is daarmee gelegd.

Job Alert

ProRail is een grote organisatie, met genoeg nieuwe uitdagingen voor de eigen medewerkers. Dat wilden we meer over het voetlicht te brengen. Daarom introduceerden we in 2011 Job Alerts. Geabonneerde medewerkers krijgen een e-mail bij interessante vacatures op de interne vacaturesite.

Fit en gezond

In 2011 zijn er vijftien projecten gestart om medewerkers te stimuleren fit en gezond te blijven, vooral op de verkeersleidingsposten en bij ProRail Projecten. Het projectbureau ProRail Vitaal is organisator en deskundige vraagbaak.

Keurmerken

In 2011 kregen we het keurmerk Top Employer 2011. Slechts 54 organisaties hebben dit keurmerk, dat wordt afgegeven door het onafhankelijke CRF Institute. ProRail is daarmee een goede plek voor jong talent.

Sinds 2011 hoort ProRail tot ‘De beste 25 bedrijven om jezelf te ontwikkelen’. Daarom mogen we voortaan ook het ‘Keurmerk Persoonlijke Ontwikkeling’ voeren. Dit keurmerk is een samenwerking tussen onderzoeksbureau SatisAction en Tilburg University. ProRail kwam in 2011 op de 37e plaats van het jaarlijkse Beste Werkgevers Onderzoek van Effectory.