Natuur en landschap

ProRail werkt mee aan de bescherming en versterking van natuur en landschap. Zo realiseren we kleine faunavoorzieningen en werken we mee aan het verbinden van natuurgebieden. De spoorbermen worden binnenkort ecologisch beheerd. In 2011 zijn we begonnen met het contracteren van partijen die dit op zich kunnen nemen.  


Ecologische hoofdstructuur

Samen met Rijkswaterstaat, de provincies en de Dienst Landelijk Gebied werken we sinds 2005 aan het Meerjarenprogramma Ontsnippering. We verbinden natuurgebieden die in de loop der jaren van elkaar gescheiden zijn door de infrastructuur. Dat doen we door natuurbruggen en faunatunnels aan te leggen.

In 2011 zijn de volgende zaken gerealiseerd:

  • een 12 meter brede faunapassage bij spoorkruising Vloedgraaf in Limburg;
  • de Doorbraak in Twente: een 13 kilometer lange aangelegde beek om het water meer ruimte te geven, verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen twee gebieden;
  • de ecopassage Nijverdal en ecoduct Hulshorst;
  • start van de aanleg van ecoduct Zwaluwenberg en ecoduct Op Hees;
  • voorbereiding van de aanbesteding voor het ecoduct Weerter- en Budelerbergen;
  • voorbereiding van de aanbesteding van 71 kleine faunapassages;
  • beschikking verleend voor planstudie voor 4 ecoducten en 21 locaties met kleine faunapassages;

Spoorbermbeheer

Spoorbermen, in totaal 3.200 hectare, vormen een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. Vaak soorten die zich elders moeilijk handhaven. Het is dus belangrijk om onze spoorbermen te beschermen. Onderstaand kaartje toont de spoortrajecten en de natuurgebieden in Nederland.

We hebben plannen gemaakt voor het ecologisch beheren van de spoorbermen. Regulier beheer is gericht is op de technische staat van de berm tegen zo laag mogelijke kosten terwijl bij ecologisch bermbeheer de potentie van een berm voor de natuurwaarden wordt ontwikkeld. Vormen van ecologisch bermbeheer zijn gefaseerd maaien en specifieke acties om het leefgebied van een bepaalde soort in stand te houden. In 2011 zijn we begonnen met het contracteren van partijen die dit op zich kunnen nemen.