Duurzaam inkopen

ProRail is een van de grootste bouwopdrachtgevers in Nederland. Met deze omvang kunnen we invloed uitoefenen op het duurzaamheidbeleid in de bouwsector. In samenwerking met andere organisaties kijken we naar een methodiek voor duurzaam inkopen. We kijken ook naar ons eigen inkoopbeleid. Zo passen we voor facilitaire zaken de inkoopcriteria van Agentschap NL toe.


Criteria duurzaam inkopen

In 2009 heeft het Agentschap NL– in opdracht van het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer – criteria ontwikkeld voor duurzaam inkopen. ProRail past voor facilitaire zaken de belangrijkste criteria toe in haar inkoopbeleid.

Voor de bouwprojecten hebben ProRail en andere grote opdrachtgevers geconstateerd dat de inkoopcriteria niet volledig aansluiten bij de wijze van werken. Daarom zijn we met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en enkele andere ministeries, Rijkswaterstaat, de waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en brancheverenigingen van opdrachtnemers een initiatief gestart om duurzaam inkopen verder te ontwikkelen.

We willen duurzaam inkopen graag toepassen in geïntegreerde contractvormen in de hele bouwsector. Dit schept duidelijkheid voor de markt. De praktische insteek van de CO2-prestatieladder kan hierbij als voorbeeld dienen. De nieuwe lijn heeft minder rigide inkoopcriteria en stelt duurzaamheid centraal.

Duurzaam inkopen elektriciteit

ProRail streeft naar 100% duurzaam inkopen in het jaar 2020. In 2010 hebben we 73% van onze elektriciteit duurzaam ingekocht. In 2009 was dit 60%. De cijfers over 2011 zijn nog niet bekend.