Energieverbruik

In 2011 hebben we de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie-1 afgerond en zijn we toegetreden tot de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie-3. Het energiegebruik nam in 2011 wel toe, vanwege de strenge winter.


Doelstellingen gehaald

Tot 2010 heeft ProRail samen met de NS deelgenomen aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie-1 (MJA-1). De doelstelling van dit programma was 16% energie-efficiëntie in 2010 ten opzichte van 1997. In 2011 hebben we de MJA-1 succesvol afgerond met 20% energie-efficiëntie in 2010 ten opzichte van 1997.

Nieuwe afspraken

Begin 2011 is ProRail toegetreden tot een nieuw programma, de MJA-3. Deze Meerjarenafspraak vereist dat we per jaar 2% energie-efficiëntiemaatregelen bereiken. Daarom hebben we een plan gemaakt voor 2012 tot 2016, waarin we beschrijven hoe we dat realiseren. De eerste maatregelen voor de MJA-3 hebben we inmiddels uitgevoerd: wisselverwarming van 70 wissels met aardwarmte en zonnepanelen op het stationsdak van Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal. Daarnaast helpt ProRail vervoerders bij het energiezuinig rijden. Een mooi voorbeeld is de recent voltooide nieuwe infra-layout bij station Arnhem, die het spoor robuuster en sneller heeft gemaakt. Dit heeft geleid tot 15% energiebesparing, omdat treinen nu met hogere snelheid kunnen binnenkomen en geleidelijker kunnen uitrollen en afremmen.

Gebruikte energie

De cijfers voor 2011 zijn nog niet bekend.

In 2010 was het energiegebruik 5,9 miljoen m3 gas (230 duizend GJ) en 103 GWh elektriciteit (371 duizend GJ). In 2009 was dat 4,2 miljoen m3 gas (164 duizend GJ) en 94 GWh (338 duizend GJ) elektriciteit. In 2008 was het energiegebruik 4,8 miljoen m3 gas (187 duizend GJ) en 92 GWh elektriciteit (331 duizend GJ).

De toename van ons gas- en elektriciteitsverbruik in 2010 werd veroorzaakt door de strenge winter aan het begin en aan het einde van het jaar (Zie ook CO2-voetafdruk).