Groen spoor

De activiteiten van ProRail hebben impact op mensen, natuur en milieu. Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn belangrijk voor ProRail. We streven ernaar om het spoor duurzaam in te passen in de omgeving.


Milieubeleid

ProRail heeft de afgelopen jaren haar milieubeleid verder ontwikkeld. Zo hebben we de toprisico’s op milieugebied in kaart gebracht, een CO₂-prestatieladder ontwikkeld en meten we elk jaar onze CO₂-voetafdruk. De CO₂-prestatieladder is zo succesvol gebleken dat deze in 2011 in beheer is gebracht bij Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).
>> Meer lezen

Energieverbruik

In 2011 hebben we de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie-1 afgerond en zijn we toegetreden tot de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie-3. Het energiegebruik nam in 2011 wel toe, vanwege de strenge winter.
>> Meer lezen

Duurzaam inkopen

ProRail is een van de grootste bouwopdrachtgevers in Nederland. Met deze omvang kunnen we invloed uitoefenen op het duurzaamheidbeleid in de bouwsector. In samenwerking met andere organisaties kijken we naar een methodiek voor duurzaam inkopen. We kijken ook naar ons eigen inkoopbeleid. Zo passen we voor facilitaire zaken de inkoopcriteria van Agentschap NL toe.
>> Meer lezen

Natuur en landschap

ProRail werkt mee aan de bescherming en versterking van natuur en landschap. Zo realiseren we kleine faunavoorzieningen en werken we mee aan het verbinden van natuurgebieden. De spoorbermen worden binnenkort ecologisch beheerd. In 2011 zijn we begonnen met het contracteren van partijen die dit op zich kunnen nemen.
>> Meer lezen

Milieuovertredingen

Het lukt ProRail helaas nog niet om altijd te voldoen aan de milieuwet- en regelgeving. Wel kunnen we een dalende trend van overtredingen vaststellen. Om die vast te houden, hebben we in 2011 elf toprisico’s benoemd, en we nemen extra maatregelen om overtredingen te voorkomen.
>> Meer lezen