Verslag van de selectie- en benoemingscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de selectie, benoeming en opvolging van commissarissen en leden van de directie. De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit drie leden en bereidt de besluitvorming van de raad voor.


Het beleid

De raad van commissarissen streeft ernaar de relevante kennisgebieden aanwezig te hebben binnen de raad en de directie. Daarnaast streeft de raad naar een gemengde samenstelling van de raad en de directie.

Activiteiten in 2011

In december 2010 heeft de toenmalige president-directeur van ProRail, de heer Klerk, aangegeven dat hij in verband met zijn gezondheidstoestand wenste terug te treden uit de directie per 1 februari 2011. Om in de ontstane vacature is voorzien is per 5 januari 2011 mevrouw Zuiderwijk-Jacobs, tot dat moment lid van de raad van commissarissen, benoemd als tijdelijk statutair bestuurder, en per 1 februari 2011 als voorzitter van de directie. De beloning van mevrouw Zuiderwijk-Jacobs valt binnen het door de aandeelhouder vastgestelde beloningsbeleid en kende geen variabele component.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft per 11 april 2011 mevrouw Gout-van Sinderen op voordracht van de raad van commissarissen benoemd als president-directeur van ProRail. Mevrouw Gout-van Sinderen heeft ruime ervaring in publieke dienstverlening en expertise in operationele processen en de vertaling van strategie naar operatie. De benoeming van mevrouw Gout-Van Sinderen levert een bijdrage aan de gewenste gemengde samenstelling van de directie. De beloning van mevrouw Gout-Van Sinderen valt binnen het door de aandeelhouder vastgestelde beloningsbeleid en kent geen variabele component.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering in maart 2012 treedt mevrouw Zuiderwijk-Jacobs op grond van het rooster van aftreden af als lid van de raad van commissarissen. De selectie- en benoemingscommissie is medio 2011 gestart met het proces voor het vinden van een geschikte opvolger voor haar. Een actueel overzicht van de samenstelling van de raad van commissarissen is te vinden op www.prorail.nl.