Maatschappelijke betrokkenheid

Veiligheid staat voorop bij onze werkzaamheden. Ook in de opdrachten die we uitbesteden aan onze partners. In ons inkoopbeleid besteden we nadrukkelijk aandacht aan onze verantwoordelijkheid voor veiligheid en sociaal beleid. We selecteren en controleren onze leveranciers op de door ons gestelde criteria.

Eisen aan leveranciers

We verwachten van onze partners dat ze de veiligheidsrichtlijnen strikt toepassen. Voor de werkzaamheden die de spoorwegveiligheid kunnen beïnvloeden, hanteren we een erkenningsregeling: uitsluitend erkende ondernemingen mogen meedoen aan aanbestedingen. We stellen specifieke eisen aan de bedrijfsprocessen, de kennis en ervaring van het personeel, het materieel en het gereedschap. Met periodieke prestatiemetingen en bedrijfsaudits toetsen we in hoeverre een leverancier nog voldoet aan de eisen.

Bestaande leveranciers die niet meer aan de eisen voldoen, spreken we daarop onmiddellijk aan. Zij moeten aangeven hoe zij dit structureel gaan aanpakken en hoe de risico’s voor ProRail tijdens dit verbetertraject worden beheerst. Soms is een verbetertraject niet haalbaar of mogelijk en is een zwaardere maatregel nodig als het schorsen van de erkenning van de onderneming met als ultieme maatregel het intrekken van de erkenning.

Sociale aspecten van het werk

Met onze grote leveranciers maken we afspraken over sociale aspecten van het werk. Veiligheid is hierbij belangrijk. We nemen het initiatief bij het bepalen van de regels voor veilig werken aan het spoor. Daarnaast kijken we naar de werktijden. We willen graag werkzaamheden overdag laten uitvoeren. Dit is prettig voor de werknemers van onze leveranciers en voor omwonenden van het spoor, die vaak hinder ondervinden van de activiteiten.

Daarbij ontstaat wel een dilemma omdat de reizigers en vervoerders het spoor overdag willen gebruiken. Tussen deze belangen maken we afwegingen. We plannen grote hoeveelheden werkzaamheden tijdens vakanties, maar we moeten soms toch onvermijdelijk ‘s nachts of in de weekenden te werken. De werktijden bespreken we met onze leveranciers in het strategisch platformoverleg. Ook rapporteren we hierover aan de rijksoverheid.