Leden raad van commissarissen

Naam Commissies Datum van benoeming Uiterste datum van aftreden
De heer M.A.M. Boersma selectie- en benoemingscommissie (voorzitter) 3 sept. 2009 AvA 2022
president-commissaris remuneratiecommissie    
  auditcommissie    
Mevrouw J.G.H. Helthuis auditcommissie 13 april 2011 AvA 2023
De heer W.E.
Kooijman
remuneratiecommissie 21 feb. 2007 AvA 2013
  selectie- en benoemingscommissie 3 sept. 2009 (herbenoeming)  
De heer P.T.H. Timmermans auditcommissie (voorzitter) 13 april 2011 AvA 2023
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs remuneratiecommissie (voorzitter) 1 juli 2001 AvA 2012
  selectie- en benoemingscommissie 1 mei 2011 (herbenoeming)  

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van de raad van commissarissen, op voordracht van de raad van commissarissen. De benoemingsperiode is vier jaar. Op grond van de statuten kan een persoon maximaal 12 jaar commissaris van ProRail zijn.