Innovatie

We hebben in 2011 geïnvesteerd in innovatie: vooral om het spoor veiliger, stiller, duurzamer en robuuster te maken. Want alleen zo kunnen we onze dienstverlening aan de vervoerders en hun klanten verbeteren. Dat doen we op verschillende manieren: door unsolicited proposals uit de markt te stimuleren, door de samenwerking met de wetenschap aan te gaan en door co-creatie binnen ProRail in te zetten om de innovatiekracht van individuele medewerkers te stimuleren.


Unsolicited proposals uit de markt

We hebben professionele partijen zoals adviesbureaus, bouwbedrijven en andere, uitgenodigd om mee te denken over nieuwe oplossingen. Ongevraagd kunnen ze ons een concreet zakelijk innovatievoorstel doen, een unsolicited proposal. 2010 was het pilotjaar, in 2011 hebben we vier unsolicited proposals geaccepteerd.

Constant Warning Time - Movares

Met dit systeem kan preciezer worden bepaald hoe lang een overweg moet worden gesloten, afhankelijk van de snelheid van de naderende trein. Kortere dichtligtijden zijn beter voor de veiligheid omdat ze minder risicovol gedrag bij weggebruikers met zich meebrengen.

Wisselverwarming op aardwarmte - VolkerRail

De oude wisselverwarming met branders kan worden vervangen door nieuwe wisselverwarming gebaseerd op aardwarmte. De verwachte besparingen dragen bij aan een gunstigere CO2-voetafdruk van de organisatie

2 x 1500 volt - Strukton en Movares

Met de komst van hoogfrequent spoorvervoer zal de energievraag van het spoor toenemen. Het systeem 2 x 1500 volt kan mogelijk tegen lage kosten knelpunten snel oplossen. Strukton en Movares bieden aan om dit systeem samen met ProRail te ontwerpen, testen en bouwen.

De anti-loop – Voestalpine Railpro

Door het plaatsen van anti-loopmatten naast en tussen de sporen kan spoorlopen en vandalisme worden teruggedrongen.

Samenwerking met de wetenschap

In 2011 heeft ProRail een samenwerking opgezet met de Technologiestichting STW en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onder de noemer ExploRail. Het eerste thema in de samenwerking richt zich op de ontwikkeling van ’zelfdenkend spoor’.

De cruciale vragen aan ExploRail over Zelfdenkend Spoor

  •  Hoe kun je sneller bestaande en zich ontwikkelende problemen op het spoorwegnet lokaliseren?
  • Welke onderdelen van het net zijn daarin cruciaal? En welke sensorsystemen heb je nodig om die onderdelen te bewaken?
  •  Hoe krijg je informatie die nodig is om effectieve beslissingen te kunnen nemen over zaken als onderhoud, planning, reparaties en preventie van storingen?

Uiteindelijk moeten moderne meettechnieken en slimme ICT zorgen voor efficiënter onderhoud en effectievere vernieuwing van het spoor.

 

Co-creatieplatform

In 2011 hebben we co-creatie ingezet om de innovatiekracht van individuele medewerkers van ProRail te stimuleren. Het co-creatieplatform Grand Central kende in 2011 circa 1.500 actieve gebruikers binnen ProRail. Er zijn rond de 300 verbeterideeën ingediend die op haalbaarheid zijn onderzocht. Circa 10% van de ideeën zijn opgepakt binnen de organisatie.

Innovatieve resultaten in 2011

Wiel Rail Conditionering

Het programma Wiel Rail Conditionering gaat om het reduceren van spoorgeluid en het verlengen van de levensduur van spoorstaven en treinwielen. Na een succesvolle pilot in 2010 op de Valleilijn met Arriva, doen in 2011 ook andere vervoerders mee, waaronder NS.

Proeven met gps

Baanwerkers kregen een handheld-computer met gps waarmee ze zich beter kunnen oriënteren op het spoor. Hun veiligheidsrisico wordt daarmee een stuk kleiner.

Informatieplatform OOGST

In 2011 is OOGST opgeleverd. OOGST levert operationele gegevens over de treinenloop zoals de planning, de positie van treinen en de actuele rijwegtoestand. Hiermee kunnen we onze klanten betere informatie leveren dan voorheen.