Inkoopbeleid

Bij de aanbestedingen van ProRail is niet alleen publiek geld maar zijn ook grote commerciële belangen gemoeid. Daarom hebben we in 2011 geïnvesteerd in het aanscherpen van onze hele inkoopketen: van aanbestedingsprocedure, gunningsystematiek en contractvormen tot publiekprivate allianties. Daarbij hebben we onze inkoopkennis gebundeld met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Aanbesteding

In 2011 hebben we onze procedures aangescherpt en een opleiding tendermanagement opgezet.

Gunning

De procedure Gunning tegen een Reële Prijs van ProRail is in 2011 een succes gebleken. Met de procedure wil ProRail bedrijven ervoor behoeden onrealistisch laag in te schrijven op een aanbesteding, en tegelijk onszelf beschermen tegen strategische inschrijvingen met de bedoeling om de begrote verliezen in de uitvoeringsfase terug te verdienen. De procedure wordt in 2012 verder doorontwikkeld.

Contractvormen

In 2011 is ProRail doorgegaan met het afsluiten van contracten op basis van prestatiegericht onderhoud. Ook hebben we een Veiligheidsprestatieladder ontwikkeld en de stimuleringsregeling Bewuste Bouwers opgezet als prikkel voor bouwers om bewuster en veiliger te werken en te bouwen.

Allianties

We zijn in 2011 allianties aangegaan binnen het project OV SAAL (Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad). In een complex project als dit kunnen bouwers en opdrachtgever tegengestelde belangen hebben. Bij een alliantie gaat het echter om gezamenlijke belangen en risicodeling.

Samenwerking

Als opdrachtgever werkt ProRail actief samen met andere grote publieke opdrachtgevers. Met Rijkswaterstaat hebben we in 2011 de krachten gebundeld. Zo hebben we in 2011 een Alliantiehandboek opgesteld met de bedoeling om in de komende jaren meer allianties aan te gaan.

Samenwerking Rijkswaterstaat

In augustus 2011 hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met Rijkswaterstaat. In deze Strategische Alliantie gaan we de lopende samenwerkingsinitiatieven bestendigen en nieuwe initiatieven ontplooien.
Er zijn zeven onderwerpen geselecteerd om de samenwerking verder vorm te geven: samenwerken in projecten, tunnelproblematiek, arbeidsmarktstrategie, assetmanagement, marktbenadering, communicatie en de relatie met het ministeries van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Financiën.
Door samen te werken met Rijkswaterstaat zijn we beter in staat om onze maatschappelijke uitdagingen te realiseren en meer efficiency te behalen. Ook zijn we zo beter in staat om samen te werken bij aanleg, beheer en onderhoud van objecten in elkaars directe nabijheid. Een concreet voorbeeld is een gezamenlijke website waar reizigers informatie kunnen vinden over werkzaamheden en hinder zowel aan weg als spoor.