Professioneel opdrachtgeverschap

ProRail is een van de grootste bouwopdrachtgevers in Nederland: in 2011 investeerden we EUR 1.3 miljard en hebben we EUR 651 miljoen uitgegeven aan uitbesteed werk. Met deze omvang zijn de activiteiten van ProRail van groot belang voor de Nederlandse bouwsector, zeker in tijden van crisis. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het gaat om publieke middelen, die efficiënt moeten worden besteed.


Inkoopbeleid

Bij de aanbestedingen van ProRail zijn niet alleen publiek geld maar ook grote commerciële belangen gemoeid. Daarom hebben we in 2011 geïnvesteerd in de aanscherpen van onze hele inkoopketen: van aanbestedingsprocedure, gunningsystematiek en contractvormen tot publiekprivate allianties. Daarbij hebben we onze inkoopkennis gebundeld met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.
>> Meer lezen

Bouwprojecten

In 2011 heeft ProRail bijna EUR 2 miljard besteed aan investeringsprojecten en uitbesteed werk. Er werden ruim 430 aanbestedingen gegund.
>> Meer lezen

Innovatie

We hebben in 2011 geïnvesteerd in innovatie: vooral om het spoor veiliger, stiller, duurzamer en robuuster te maken. Want alleen zo kunnen we onze dienstverlening aan de vervoerders en hun klanten verbeteren. Dat doen we op verschillende manieren: door unsolicited proposals ofwel eigen initiatieven uit de markt te stimuleren, door de samenwerking met de wetenschap aan te gaan en door co-creatie binnen ProRail in te zetten om de innovatiekracht van individuele medewerkers te stimuleren.
>> Meer lezen

Maatschappelijke betrokkenheid

Veiligheid staat voorop bij onze werkzaamheden. Ook in de opdrachten die we uitbesteden aan onze partners. In ons inkoopbeleid besteden we nadrukkelijk aandacht aan onze verantwoordelijkheid voor veiligheid en sociaal beleid. We selecteren en controleren onze leveranciers op de door ons gestelde criteria.
>> Meer lezen