Meer vraag naar capaciteit

De capaciteit van het Nederlandse spoorwegnetwerk moet groeien om aan de huidige en de toekomstige vraag van de vervoerders te kunnen voldoen. Daarvoor is niet altijd nieuw spoor nodig: met de maatregelen die het spoor robuuster moeten maken, creëren we tegelijkertijd meer capaciteit.


Meer treinverkeer op hetzelfde spoor ProRail wil het bestaande spoor beter benutten. Een middel om dat te bereiken is ‘kort volgen’, waarbij treinen dichter achter elkaar rijden zodat het spoor meer treinverkeer aankan. Samen met NS en KNV Goederenvervoer onderzochten we in 2011 hoe ‘kort volgen’ zou kunnen worden uitgevoerd. Er zijn initiatieven geselecteerd en afspraken gemaakt over de aanpak. Deze initiatieven worden in 2012 verder uitgewerkt en getoetst.

 

Wat is 'kort volgen'?

Seinafstanden zijn vaak nog gebaseerd op de benodigde remwegen van materieel uit het verleden. Modern materieel heeft kortere remwegen, waardoor seinen dichter bij elkaar kunnen worden geplaatst. Er kunnen dan meer treinen rijden op hetzelfde stuk spoor, waardoor de spoorcapaciteit groter wordt. De veiligheid komt hierbij niet in het geding.

 

 

Meer treinen in de ‘brede’ Randstad

Op de doorgaande lijnen in de brede Randstad willen we het mogelijk maken dat er elke tien minuten een trein rijdt. De kwaliteit van de dienstregeling voor de reizigers (reistijden, tijdligging en aantal overstappen) is daarbij van groot belang. Voor het goederenvervoer betekent meer treinverkeer een toekomstvaste goederenroutering waarmee de verwachte groei kan worden opgevangen.

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

In juni 2010 heeft het kabinet een voorkeursbesluit genomen over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. In 2012 vindt nadere definiëring en uitwerking plaats van de investeringen en maatregelen die nodig zijn om hoogfrequent spoorvervoer mogelijk te maken.

 

 

Meer treinen op regionale lijnen

Buiten de brede Randstad werken we aan de wens van regionale personenvervoerders om meer treinen te kunnen rijden. Een voorbeeld hiervan is een kwartiersdienst van Arriva op de Merwede-Lingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen. Deze is in het vierde kwartaal van 2011 van start gegaan.

 

Differentiatie en maatwerk voor goederenvervoer

Goederenvervoerders vragen om regelmaat maar ook om flexibiliteit, last-minute treinpaden en de mogelijkheid om door te rijden zonder te stoppen. Hun wensen hangen af van wat hun klanten willen. In de afgelopen jaren laat het aantal goederentreinen richting Duitsland een stijgende trend zien. De Betuweroute wordt in toenemende mate gebruikt voor het goederenvervoer naar Duitsland.