Spoorbouwprojecten

In 2011 werkten we aan grote spoorbouwprojecten in onder meer Arnhem, Utrecht, Delft, Almelo en Bodegraven, op de corridor Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad en aan de Hanzelijn die eind 2012 wordt geopend.

Bouwprojecten

De belangrijkste bouwprojecten in kaart gebracht: klik voor meer informatie

De bestedingen aan spoorbouwprojecten

Sporen in Arnhem

In 2011 vond de laatste grote stap van het project Sporen in Arnhem plaats. Op het spoor bij Arnhem zijn belangrijke knelpunten opgelost: de lijn naar Nijmegen gaat via een dive-under onder de lijn naar Utrecht door. Met een geheel opnieuw ontworpen sporenlay-out is tevens ongeveer 40% van de wissels gesaneerd. Tijdens de werkzaamheden in de zomer van 2011 bleven de treinen van en naar Arnhem rijden, zij het met aanpassingen in de dienstregeling. Met de nieuwe sporenlay-out wordt tevens 15% energie bespaard, omdat treinen nu met hogere snelheid kunnen binnenkomen en geleidelijker kunnen uitrollen en afremmen.

Ook is in 2011 een nieuw onderzoek gestart naar trillingen in de spoorzone bij Arnhem. Het tracébesluit voor dit project uit 2009 werd door de Raad van State vernietigd, met name op het onderdeel trillingen. De vernietiging betekende dat er een nieuw tracébesluit geschreven moet worden, met name op het onderwerp trillingen. Door de vernietiging was ProRail genoodzaakt beter te gaan kijken naar de systematiek van trillingen en wat dat voor effect op de omgeving heeft. Ondanks de vernietiging van het tracébesluit mocht het project van de Raad van State wel verder met de bouw.

Randstadspoor

Ook bij 'Randstadspoor’ is een nieuw onderzoek gestart naar trillingen in de spoorzone tussen Utrecht Centraal en Utrecht Lunetten. Het tracébesluit ‘Randstadspoor‘ van 2009 werd in 2011 door de Raad van State vernietigd omdat de trillingsmaatregelen onvoldoende zijn gemotiveerd. ProRail betrekt de direct betrokken omwonenden, de gemeente Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij het vervolg. De werkzaamheden zijn na het besluit van de Raad van State voortgezet. Hierbij is rekening gehouden met de belangen van omwonenden en de omgeving. Behalve maatschappelijke, financiële en veiligheidsbelangen spelen ook de verleende vergunningen een rol. Er wordt een nieuw tracébesluit voorbereid.

Hanzelijn

ProRail bouwt een nieuwe spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad. In 2011 is de nieuwe brug over de IJssel – de Hanzeboog – in gebruik genomen en de oude brug gesloopt. De nieuwe Drontermeertunnel van de Hanzelijn heeft in 2011 een Brunel Award gekregen in de categorie infrastructuur. De Brunel Award is een toonaangevende internationale prijs op het gebied van spoorwegarchitectuur. De Hanzelijn gaat open in 2012.

Delft

Delft krijgt een ondergrondse spoortunnel, midden in de historische binnenstad. Om de tunnel te kunnen verwezenlijken zonder historische monumenten te beschadigen is in 2011 de veertiende-eeuwse Bagijnetoren 15 meter verplaatst en de molen De Roos een meter opgetild. Oplevering van de vernieuwde spoorzone: 2015.

Almelo

Alle wissels en sporen op het emplacement van Almelo zijn in 2011 vernieuwd. Ook zijn op het traject Deventer–Hengelo twee tunnels aangelegd.. In de herfstvakantie is er vier dagen continu doorgewerkt om de periode dat er geen treinverkeer mogelijk was zo kort mogelijk te houden. Bijzonder is dat de nieuwe wissels op het emplacement worden verwarmd met aardwarmte.

‘s-Hertogenbosch

Het project ‘Sporen in Den Bosch’, dat in 2011 begon, maakt van station ‘s-Hertogenbosch een knooppunt dat meer treinen kan verwerken dan nu het geval is. Het treinverkeer van en naar Utrecht en Nijmegen rijdt straks over eigen sporen en kruist elkaar ongelijkvloers. Dat wordt mogelijk door extra sporen en een nieuwe fly-over. De oplevering is naar verwachting in 2014.

Bodegraven

In de herfstvakantie van 2011 heeft ProRail het spoor tussen Bodegraven en Woerden aangepakt. Over een lengte van een kilometer dreigde het spoor daar langzaam weg te zakken in de zachte veengrond. Dat zorgde voor slingerende treinen en veel ongemak. De ondergrond van het spoor is geheel vernieuwd, evenals als het spoor zelf. Hiervoor is onder meer de langste werktrein van Europa ingezet. De 1,2 kilometer lange werktrein vernieuwde de ballast en de ondergrond, en stabiliseerde het spoor. Tegelijk zijn tien onderdoorgangen voor het vee gesaneerd omdat die nauwelijks werden gebruikt.