Geleverde treinpaden

Een belangrijk deel van de dienstverlening van ProRail is het leveren van treinpaden aan vervoerders. Vervoerders willen meer reizigers en goederen op tijd en veilig vervoeren. In 2011 hebben we gewerkt aan handhaving van constante kwaliteit in de capaciteitsverdeling en samen met vervoerders aan verdere verbetering daarvan. De levering van treinpaden scoorde in 2011 iets boven de norm.


Het percentage geleverde treinpaden steeg in 2011 naar 98,7%.

Treinkilometers in 2011

In 2011 is het aantal treinkilometers in het personenvervoer verder gestegen ten opzichte van 2010.

Het onderstaande overzicht toont het goederenvervoer in tonkilometers voor de Betuweroute en het gemengde net.