Verdeling van de capaciteit

Elk jaar verdeelt ProRail de beschikbare capaciteit onder de vervoerders en de andere gebruikers van het spoor. De verschillende mogelijkheden worden door de betrokkenen besproken aan ‘de tafels van verdeling’. In 2011 is de capaciteit voor 2012 verdeeld.


Het aantal reizigerstreinen per week dat in 2012 in de jaardienstregeling is verdeeld, is met 3% toegenomen ten opzichte van 2011 (45.300 treinen t.o.v. 43.800 treinen). Voor vervoer van goederen is het aantal treinen per week voor 2012 met 4% afgenomen ten opzichte van 2011 (1.920 treinen ten opzichte van 2.000 treinen).

Hoe verloopt de verdeling?

Stap 1: aanvraag

De vervoerders, inclusief andere gebruikers van het spoor, zoals aannemers en exploitanten van museumlijnen, dienen jaarlijks in april hun capaciteitsaanvraag in voor het jaar daarna.

Stap 2: beoordeling van de aanvragen

ProRail beoordeelt de aanvragen. Op knelpunten wordt met de vervoerders gezocht naar passende alternatieven. Deze alternatieven worden tijdens zogeheten 'tafels van verdeling' besproken en akkoord bevonden.

Stap 3: ontwerp van de dienstregeling

ProRail ontwerpt de dienstregeling en maakt deze in juli bekend aan de vervoerders. Zij hebben een maand de tijd om te reageren.

Stap 4: formele vaststelling

In augustus wordt de jaardienstverdeling formeel vastgesteld en bekendgemaakt aan de vervoerders. De nieuwe dienstregeling gaat in december in.

 

Dienstregeling 2012

In de dienstregeling van 2012 zijn diverse veranderingen voor treinreizigers. In de treindienst Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Vlissingen. Tussen Leiden en Hoofddorp / Schiphol gaan er meer treinen rijden in de spitsuren. Er zijn zes nieuwe stations (waar NS, Arriva en Syntus stoppen). De reistijden vanaf Arnhem zijn korter. De Beneluxtrein gaat in 2012 via de HSL rijden en er zijn ingrijpende werkzaamheden aan de sporen bij de stations van Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Breda, Zwolle en Eindhoven.


Realisatie van de capaciteitsaanvragen

In 2011 is 99,8% van de aanvragen voor de dienstregeling 2012 toegekend. Voor reizigersvervoer was de realisatie 99,8%; voor goederenvervoer 100%. De aanvragen die niet zijn toegekend, hebben betrekking op de capaciteit die benodigd is voor het uitvoeren van onderhoud.
Het aantal aanvragen van vervoerders is gestegen ten opzichte van vorig jaar. We blijven er daarom hard aan werken om de maximale capaciteit uit ons netwerk te halen.

Geluid en trillingen

Bij de verdeling van capaciteit spelen de normen voor geluid en trillingen een steeds belangrijkere rol. Onze verantwoordelijkheid om overlast te beperken, is groot. Zeker nu we het spoor in de toekomst intensiever gaan benutten. Daarom wordt bij de vaststelling van de jaardienstregeling ook het spoorgeluid vergeleken met de wettelijke norm.
>> Meer lezen