Meer capaciteit

ProRail maakt het mogelijk dat meer treinen kunnen rijden. Daarvoor hoeven we niet altijd nieuw spoor aan te leggen. We gaan het bestaande spoor anders gebruiken zodat de capaciteit en de betrouwbaarheid toenemen.


Verdeling van de capaciteit

In 2011 is de beschikbare spoorcapaciteit voor 2012 verdeeld onder de vervoerders en andere gebruikers van het spoor. De verschillende mogelijkheden worden door de betrokkenen besproken aan de ‘tafel van verdeling’. Het aantal reizigerstreinen per week neemt in 2012 ten opzichte van 2011 met 3% toe, het aantal goederentreinen per week neemt met 4% af.
>> Meer lezen

Geleverde treinpaden

Een belangrijk deel van de dienstverlening van ProRail is het leveren van treinpaden aan vervoerders. Vervoerders willen meer reizigers op tijd en veilig vervoeren. In 2011 hebben we gewerkt aan handhaving van constante kwaliteit in de capaciteitsverdeling en samen met vervoerders aan verdere verbetering daarvan. De levering van treinpaden scoorde in 2011 iets boven de norm.
>> Meer lezen

Spoorbouwprojecten

In 2011 werkten we aan grote spoorbouwprojecten in onder meer Arnhem, Utrecht, Delft, Almelo en Bodegraven, op de corridor Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad en aan de Hanzelijn die eind 2012 wordt geopend.
>> Meer lezen

Meer vraag naar capaciteit

De capaciteit van het Nederlandse spoorwegnetwerk moet groeien om aan de huidige en de toekomstige vraag van de vervoerders te kunnen voldoen. Daarvoor is niet altijd nieuw spoor nodig: met de maatregelen die het spoor robuuster moeten maken, creëren we tegelijkertijd meer capaciteit.
>> Meer lezen