Beheer van stations

Stations zijn er voor de reizigers. Daarom willen we graag weten wat reizigers van stations verwachten en hoe tevreden ze zijn. Dit hebben we in 2011 permanent gemeten. Op de punten reinheid en sociale veiligheid scoren de stations in 2011 boven de norm.


Tevredenheid

Samen met NS meet ProRail de tevredenheid van reizigers over de kwaliteit van het station als transferpunt en over de commerciële functie van het station. Dat leverde resultaten op die we in 2011 direct konden verwerken. In 2012 gaan we door. Ook op de kleinere stations, en met meer oog voor de transferfunctie van stations – het primaire aandachtsveld van ProRail.

Den Haag HS

Verlichting, kleur, muziek en geur hebben gezorgd voor een ware transformatie van de wachtkamer en de transfertunnel van station Den Haag HS. Het gebruik van de wachtkamer nam direct toe.

Leeuwarden

Op station Leeuwarden is vooral de verlichting verbeterd. Reizigers voelden zich direct veiliger.

 

Veiligheid en reinheid

Reizigers moeten zich veilig voelen op stations, zowel overdag als ’s avonds. Ook de reinheid is voor reizigers belangrijk. Daarom meten we de sociale veiligheid en de reinheid.

Sociale veiligheid

De doelstellingen voor 2011 zijn gehaald.

Reinheid

De doelstellingen voor 2011 zijn gehaald. Vooral bij verbouwingen hebben we extra inspanningen verricht om de beleving van reizigers te verbeteren.

Toezicht

In 2011 hebben we een centrale regieruimte ingericht waar camerabeelden van stations worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. ProRail gebruikt deze ter ondersteuning van het operationele proces , NS voor het aspect sociale veiligheid en het KLPD voor het aspect openbare orde en terrorismebestrijding.