Bericht van de raad van commissarissen

Het jaar 2011 stond voor ProRail in het teken van het structureel verbeteren van de operationele prestaties, tegen lagere kosten, gericht op een zorgeloze reis voor de reiziger en verlader. De raad van commissarissen heeft gedurende het jaar de initiatieven en resultaten van ProRail steeds vanuit dit perspectief beoordeeld.


De raad van commissarissen constateert dat ProRail in 2011 samen met haar partners in het vervoer goede stappen heeft gezet om de prestaties te verbeteren. Zo was de punctualiteit in de treinenloop nog nooit zo hoog als in 2011. Maar tegelijkertijd realiseert de raad van commissarissen zich, met de directie, dat er nog veel verbeteringen nodig zijn. Onder winterse omstandigheden, zoals in februari 2012 is gebleken, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld de klantgerichtheid, de samenwerking met andere partijen actief op het spoor en het realiseren van kostenvoordelen blijven er zich verbetermogelijkheden voor doen. De raad van commissarissen zal zich inzetten om ook in 2012 deze mogelijkheden te benutten.

 

Het werk van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie van ProRail en de algemene gang van zaken bij ProRail en staat de directie met advies terzijde.
>> Meer lezen

De focus in 2011

In overleg met de raad van commissarissen heeft de directie van ProRail vijf focuspunten voor 2011 vastgesteld. ProRail heeft zich het afgelopen jaar hierop in het bijzonder gericht.
>> Meer lezen

Beoordeling van de directie

De raad van commissarissen heeft de jaarlijkse collectieve en individuele doelstellingen voor de directie vastgesteld. De raad van commissarissen bespreekt de geleverde prestaties na afloop van het jaar met de directie.
>> Meer lezen

Afscheid van de heer Klerk

Per 1 februari 2011 is de heer Klerk om gezondheidsredenen teruggetreden als president-directeur van ProRail. De raad van commissarissen bedankt de heer Klerk voor zijn persoonlijke toewijding en inzet voor ProRail.

 

Afscheid van de heer den Dulk en de heer Broekhuizen

De heer den Dulk en de heer Broekhuizen zijn in 2011 afgetreden als commissaris van ProRail. De raad van commissarissen dankt hen beide voor hun inzet en bijdrage aan het functioneren van de raad van commissarissen gedurende afgelopen jaren.

 

Dank aan de medewerkers

De raad van commissarissen bedankt alle medewerkers van ProRail voor de inzet die zij in 2011 geleverd hebben.