Risicomanagement

Door onze bijzondere positie en onze vele stakeholders hebben we te maken met veel verschillende risico’s. Bijvoorbeeld het risico op een veiligheidsincident, of het risico op een financieringstekort. De directie bepaalt elk jaar welke risico’s zich kunnen voordoen bij ProRail, en bekijkt vervolgens hoe we daarop het beste kunnen anticiperen.


Het systeem van risicomanagement

Ons systeem om risico’s te managen is gebaseerd op het COSO-ERM-model. Met interne risicomanagementtrainingen zorgen we ervoor dat er voldoende kennis in huis is. Ook voor veiligheid, milieu en projecten hebben we een systeem voor risicomanagement ingericht.
>> Meer lezen

Strategische risico’s

Jaarlijks voert ProRail risicoanalyses uit. Daarmee stellen we vast wat onze toprisico’s zijn. Die toprisico’s delen we onder in strategische, operationele, rapportage- en compliance-risico’s. De directie volgt deze risico’s actief en stelt vast hoe ze beter te beheersen. Strategische risico’s die zijn vastgesteld zijn onder meer het risico op aantasting van de concurrentiepositie van vervoer over het spoor en het risico op een vertrouwenscrisis met onze stakeholders.
>> Meer lezen

Operationele risico’s

Onder operationele risico’s vallen alle risico’s die te maken hebben met onze processen, mensen en systemen. Bijvoorbeeld risico’s op het gebied van veiligheid of verstoringen. Operationele risico’s die zijn vastgesteld zijn o.a. het risico op (grote) verstoringen, risico’s verbonden aan grote projecten en het risico op veiligheidsincidenten.
>> Meer lezen

Rapportagerisico’s

Tijdig en juist rapporteren, informatie verstrekken en financiële gegevens presenteren. De informatie die wij naar buiten brengen, moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Het risico dat dit misgaat, noemen we een rapportagerisico.
>> Meer lezen

Compliance-risico’s

Compliance-risico’s hebben te maken met de integriteit van de organisatie. Wij verstaan hieronder het risico op het overtreden van wetten en regels, maar ook het schenden van interne regels valt hieronder. Compliance risico’s kunnen leiden tot reputatieschade, juridische schade, sancties en financiële schade. ProRail hecht veel waarde aan het behouden van haar integriteit en reputatie.
>> Meer lezen