Corporate governance

ProRail kan alleen optimaal functioneren als alle medewerkers effectief met elkaar samenwerken en als ieders rol voldoende duidelijk is. Dit vereist wetgeving en afspraken die zijn vastgelegd in transparante en heldere procedures.


Structuur en organisatie

ProRail is een indirecte deelneming van de staat. De Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V. de enige aandeelhouder van ProRail B.V. De directie bestaat uit vijf personen die elk een of meer bedrijfseenheden besturen.
>> Meer lezen

Corporate governance structuur

De directie is verantwoordelijk voor het besturen van ProRail. De raad van commissarissen houdt toezicht en adviseert de directie. De leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk en worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
>> Meer lezen

Corporate governance code

De Nederlandse Corporate governance code bevat principes die zijn uitgewerkt in concrete best practice-bepalingen. In dit jaarverslag vermelden we hoe we de principes en de best practice-bepalingen van de Code in 2011 hebben toegepast. En wanneer we een bepaling niet hebben toegepast, motiveren we waarom niet.
>> Meer lezen

Risicomanagement

Door onze bijzondere positie en onze vele stakeholders hebben we te maken met veel verschillende risico’s, zoals het risico op een veiligheidsincident, of het risico op een financieringstekort. De directie bepaalt elk jaar toprisico’s voor ProRail en bekijkt vervolgens hoe we daarop het beste kunnen anticiperen.

>> Meer lezen

Maatschappelijk verslaggevingsbeleid

ProRail wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar willen we zo transparant mogelijk verslag van doen aan onze stakeholders, onder wie ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat ons onze beheerconcessie heeft verleend.

>> Meer lezen