Veilig werken

We doen er alles aan om de mensen die in opdracht van ProRail aan het spoor werken een veilige werkomgeving te bieden. Er vonden in 2011 geen aanrijdingen plaats tijdens het werk aan het spoor. Helaas was er wel sprake van een aantal bijna-aanrijdingen. Daarom blijven ProRail en opdrachtnemers zoeken naar maatregelen om het werk aan het spoor nog veiliger te maken.

Het aantal ongevallen tijdens spoorwerk met meer dan 24 uur verzuim per miljoen gewerkte uren (=IF-rate) is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. De IF-rate voor spooraannemers is gestegen van 9,1 in 2010 naar 10,0 in 2011 (prognose op resultaten eerste helft 2011). ProRail en opdrachtnemers overleggen over hoe het spoor nog veiliger kan worden voor baanwerkers in onder meer RailAlert en Arbeidsomstandigheden Spoor.

Maatregelen

In 2011 werd een ploeg baanwerkers bijna aangereden toen deze op weg was naar een eiland-buitendienststelling. Bij een eiland-buitendienststelling is een deel van het spoor voor een aantal uren buiten dienst. Om daar te komen steken baanwerkers soms sporen over die wel in gebruik zijn. De bijna-aanrijding is aanleiding om dit soort buitendienstellingen uit te sluiten. Ook onderzoeken we hulpmiddelen die de veiligheid kunnen verbeteren, zoals een handheld terminal waarmee baanwerkers kunnen bepalen welk spoor op welk moment buiten dienst is en een op afstand bedienbare kortsluitlans waardoor het mogelijk is om een veilige werkplek in te richten zonder dat iemand daarvoor het spoor op hoeft.