Robuuster spoorsysteem

In de komende drie jaar gaan we werken aan een robuuster spoor, dat groei aan kan, minder gevoelig is voor verstoringen, sneller kan worden hersteld en dat lagere kosten vraagt. De treinen rijden dan korter op elkaar dan nu het geval is, waardoor reizigers kunnen rekenen op een zorgeloze reis en verladers op betrouwbaar spoorvervoer. Dat alles willen we realiseren tegen lagere operationele kosten.


Vernieuwd Nederlands spoor

Het huidige spoorsysteem is historisch gezien gebouwd voor fijnmazig goederenvervoer, gemengd met personenvervoer, in lage frequenties. Het is onvoldoende toegerust voor de frequenties van nu en voor hogere frequenties in de toekomst. We willen het huidige systeem robuuster maken voor de reizigers en verladers. Een robuuster spoorsysteem is minder gevoelig voor verstoringen, kan verstoringen beter opvangen, is sneller te herstellen, kan groei aan en vraagt lagere operationele kosten.

Invulling vraag van de minister

Met het robuuster maken van het spoorsysteem geven we invulling aan de vraag van de minister van Infrastructuur en Milieu, in haar brief van 27 januari 2011 aan de Tweede Kamer: “Ook laten de gebeurtenissen zien dat het systeem te complex is geworden en onvoldoende robuust. Om dergelijke grootschalige verstoringen te vermijden, heb ik NS en ProRail gevraagd om een voorstel voor het vereenvoudigen en meer betrouwbaar maken van de keten: infrastructuur, dienstregeling en de logistiek van treinmaterieel en personeel”.

 

De komende jaren gaan we de spoorinfrastructuur – sporen, seinen, wissels en andere onderdelen – anders inrichten. Zo gaan we knooppunten ontvlechten en wissels saneren en vervolgens verder standaardiseren.