Veilig reizen

Onze ambitie is een honderd procent veilig spoor, zonder ongevallen, botsingen of ontsporingen. Er waren in 2011 drie botsingen en drie ontsporingen. Daardoor hebben we onze doelen niet gehaald. De afgelopen jaren waren de grootste veiligheidsrisico’s treinen die door een rood sein rijden en gladde spoorrails. In 2011 hebben we geïnvesteerd in het aanpakken van deze risico's. We meten de veiligheid op het spoor op basis van het aantal treinbotsingen en ontsporingen. In 2011 is zowel het aantal botsingen als het aantal ontsporingen gestegen. Daardoor hebben we onze doelen niet gehaald.


Botsingen

In 2011 vonden drie botsingen plaats met een schade van meer dan EUR 150.000. De doelstelling voor 2011 is niet gehaald. Het gaat om een treinbotsing in Zevenaar op 11 januari, een botsing met de ketelwagens in Kijfhoek op 14 januari en een botsing van twee lege passagierstreinen op 20 oktober in Zutphen.

De doelstelling voor 2011 is niet gehaald. Het gaat om een treinbotsing in Zevenaar op 11 januari, een botsing met ketelwagens in Kijfhoek op 14 januari en een botsing van twee lege passagierstreinen op 20 oktober in Zutphen.

Botsing Zevenaar

Op 11 januari 2011 botste een internationale reizigerstrein bij Zevenaar op een goederentrein. De schade was enorm, maar er vielen gelukkig geen gewonden. De oorzaak was dat de treinbeveiliging was uitgevallen door koperdiefstal.

 

Brand in Kijfhoek

Op 14 januari 2011 botste een ketelwagen tijdens het rangeren op het emplacement Kijfhoek (bij Zwijndrecht) op een andere ketelwagen. Die ketelwagen scheurde open, waardoor ethanol vrijkwam en er brand ontstond. Het duurde lang voor duidelijk werd wat er in de ketelwagens zat. Ook bleek de beschikbare informatie niet helemaal juist.

ProRail heeft daarop de controle op de aanwezigheid van noodzakelijke informatie (wagenlijsten) voor rijdende treinen sterk aangescherpt. Als de informatie er niet is, laten we de trein niet rijden. Voor het doorgaande spoor bestaat zo’n systeem al.

 

Ontsporingen

In 2011 ontspoorden drie treinen door gebreken aan het spoor, tegenover één in 2010 en vier in 2009. De ontsporingen kenden een schade van meer dan EUR 150.000.

De doelstelling voor 2011 is niet gehaald. Het gaat om een ontsporing van reizigerstrein bij Oldenzaal op 7 februari, de ontsporing van een goederentrein te Kijfhoek op 14 maart en de ontsporing van een locomotief op 26 april te Lage Zwaluwe. 

Onderzoeksrapport Stavoren

Op 25 juli 2010 botste een slijptrein van Speno op een stootjuk in Stavoren. Met een snelheid van 80 kilometer per uur doorboorde de trein een lege tankauto en de achterliggende watersportwinkel. Er waren gelukkig geen mensen in de winkel. De schade was enorm. In september 2011 bracht de Onderzoeksraad voor veiligheid een rapport uit over het incident. Inmiddels is een aantal maatregelen getroffen. Zo wordt (in het hele land) de Automatische Treinbeïnvloeding niet meer automatisch uitgeschakeld. De overzichtstekeningen van het spoor zijn geactualiseerd en er zijn hectometerplaatjes bijgeplaatst waardoor machinisten de treinpositie beter kunnen bepalen.

 

Rijden door rood sein

In 2011 daalt voor het vierde jaar op rij het aantal treinen dat door een rood sein rijdt. Een belangrijke bijdrage in de afname wordt geleverd door de Automatische Trein Beïnvloeding verbeterde versie (ATB vv) waardoor ook een trein die langzamer rijdt dan 40 km/u automatisch stopt voor een rood sein.

De daling heeft zich ook in 2011 voortgezet. Er vonden in 2011 geen botsingen plaats als gevolg van door rood rijden (in 2010: 1)