Voorbereiding

ProRail heeft zich op de herfst en de winter van 2011/2012 voorbereid met diverse maatregelen. In de herfst is extra vroeg begonnen met maatregelen tegen afgevallen blad, zoals de behandeling van de rails met Sandite. Sinds 2011 bestaat ook de Weersverwachting Spoor met een gladheidsvoorspelling. NS en ProRail besloten verschillende keren om de aangepaste dienstregeling in te zetten waarmee de treindienst ondanks verstorende weersinvloeden in stand kon blijven.

Seizoensvoorbereiding

Aangepaste dienstregeling

Samen met NS hebben we dienstregelingvarianten ontwikkeld om de treindienst snel te kunnen aanpassen als de omstandigheden daarom vragen. Deze dienstregelingvarianten houden rekening met de veranderde beschikbaarheid van materieel, personeel en infrastructuur.

Ingeperkte kerninfrastructuur

Bij extreem (winter)weer is het soms verstandig minder wissels te gebruiken omdat deze kwetsbaar zijn voor vorst en sneeuw. In 2011 hebben we voor de kerninfrastructuur drie scenario’s opgesteld. In het eerste scenario blijft de dienstregeling intact. In het tweede ook, maar het bijsturen wordt dan complexer. Bij zeer extreme sneeuwval worden in het derde scenario minder wissels werkend gehouden.

Preventie gladde sporen

Om gladde sporen door bladval in vochtige weersomstandigheden te voorkomen, hebben we beplanting langs de sporen gekapt, bladeren en zwerfvuil opgeruimd. Op de rails hebben we Sandite aangebracht, een gel met zand en metaaldeeltjes die het spoor stroef maakt. De wielen van de trein krijgen dan meer grip op de rails.

Wissels op orde

In 2011 hebben meer wissels verwarming gekregen. Er zijn nu circa 5.500 van de ruim 7.300 wissels verwarmd. Behalve de reguliere controle hebben we in december 2011 alle wisselverwarmingen extra gecontroleerd in een zogenaamde 100%-wisselcheck, waarbij alle wisselverwarmingen tegelijk worden aangezet.

Storingsploegen paraat

In 2011 hadden we honderden baanwerkers paraat om wissels sneeuw- en storingsvrij te maken. Ook richtten we een poule van ProRailmedewerkers in die op afroep worden ingezet als het weer daarom vraagt.

Andere maatregelen

  • een pakket maatregelen om de organisatie snel in een staat van verhoogde alertheid te brengen
  • wegsleeplocomotieven op vier locaties waarmee we gestrand materieel snel af kunnen voeren
  • een proef met een installatie die ijsvorming aan de onderzijde van treinen moet voorkomen
  • matten op stations neerleggen om struikelpartijen door gladheid te voorkomen