Koperdiefstal aanpakken

In 2011 is de koperdiefstal op het spoor met 44% toegenomen. De maatregelen die we aanvankelijk namen, zoals regelmatige controle van het materiaal en het vervangen van koper door andere materialen, blijken niet toereikend. Ook preventief surveilleren met honden en meer alertheid bij medewerkers van ProRail, aannemers en omwonenden helpt onvoldoende. In 2011 is daarom de actie Koperslag gestart.


Overzicht van de aantallen koperdiefstal per kwartaal in 2010 en 2011, inclusief de (vermoedelijke) pogingen.


In 2011 is de actie Koperslag van start gegaan. In nauwe samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de KLPD, het Openbaar Ministerie, en de Metaal Recycling Federatie proberen we meer grip te krijgen op koperdiefstal. Het gaat om extra inzet van politie, een registratie- en identificatieplicht bij contante inkoop van koper en een richtlijn om de aard en omvang van de schade als strafverzwarende factor mee te laten wegen bij het formuleren van de strafeis.