Robuuster spoorsysteem

In 2011 hebben we de eerste kleine stappen gezet om het spoor robuuster te maken. Het huidige spoorsysteem loopt tegen zijn grenzen en is onvoldoende toegerust om veel treinen in een hoge frequentie te kunnen verwerken. Daarom werken we met vervoerders en opdrachtgevers aan een spoorsysteem, dat minder gevoelig is voor verstoringen, sneller te herstellen is en meer treinen kan verwerken.

 

In 2011 hebben we de regels aangepast die we toepassen als de treinenloop na een storing wordt hersteld. De belangrijkste prioriteit is niet langer zo snel mogelijk de dienstregeling herstellen maar de reizigers zo goed mogelijk op hun bestemming brengen. Een ander soort maatregel om het spoor robuuster te maken, is wissels saneren. Wissels kunnen immers kapot gaan en zo een verstoring veroorzaken. In 2012 ontwikkelen we in overleg met vervoerders een aantal maatregelen die de robuustheid zullen verbeteren.

In 2011 was het spoor 0,11% van de tijd niet beschikbaar door storingen. Onze doelstelling van 0,21% hebben we ruim gehaald. Het aantal storingen was over het hele jaar gezien lager, mede doordat er geen echte winter was. Daarnaast was de functieherstelduur korter en waren er geen storingen met een grote impact.