Punctualiteit: de resultaten

Zorgen dat de afgesproken trein op de geplande tijd op zijn bestemming kan komen. Dat is wat de vervoerders van ons vragen. Alleen zo kunnen zij inspelen op de wensen van hun klanten – de reizigers en de verladers. De gemiddelde punctualiteit (drie minuten) op het hoofdrailnet was 86,5% in 2010. In 2011 kwamen we ruim drie procentpunt hoger uit, op 89,6%. Een prestatie die is gerealiseerd door ProRail en de vervoerders.


Berekening punctualiteit

De punctualiteit geeft het percentage reizigerstreinen weer dat op meetpunten arriveert, waarbij het verschil tussen gerealiseerde aankomsttijd en de in het (dagplan) geplande aankomsttijd minder dan de streeftijd  bedraagt. Voor goederenvervoer geldt dat de punctualiteit wordt berekend over het hele traject door de aankomsttijd te vergelijken met de vertrektijd.

De punctualiteit

Waardoor is de punctualiteit in 2011 gestegen?

  • Voortdurende optimalisatie van de dienstregeling.
  • Instroom van een nieuwe en snellere materieelsoort (SLT) bij de vervoerder op het hoofdrailnet waardoor de dienstregeling op de betreffende trajecten beter wordt uitgevoerd.
  • Corridorsturing, ofwel de gescheiden behandeling van vervoersstromen om olievlekwerking bij verstoringen te voorkomen. Een corridorproject op knooppunt Utrecht heeft geleid tot verbeteringen in de hele keten, van planning tot en met uitvoering.
  • Bijsturing van de treindienst vanuit het Operationele Controle Centrum Rail (OCCR). Het centrale regieteam speelt een centrale rol in het verhelpen van verstoringen.
  • In 2011 vonden geen grote, langdurige verstoringen plaats. Ook het weer was in 2011 in alle seizoenen een stuk gunstiger voor het spoor dan in 2010.