Voorwoord

2011 was een jaar van stappen naar verdere verbetering. Met personele wisselingen in het bestuur van de onderneming en met de start van een aangescherpte strategie voor de toekomst van het spoor. Met een grotere focus op onze kernopdracht: zorgen dat de treinen blijven rijden, 24/7. Dat alles in het belang van de reizigers en de verladers.

Bij ProRail heeft veiligheid altijd de hoogste prioriteit. Er vonden in 2011 geen aanrijdingen plaats tijdens het werk aan het spoor. Helaas is zowel het aantal botsingen als het aantal ontsporingen gestegen en vielen er op overwegen negen dodelijke slachtoffers. ProRail scoort  internationaal gezien hoog als het gaat om veiligheid op en rond het spoor. Toch blijft veiligheid altijd hoog op onze agenda staan. Om het spoor veiliger te maken, richt ProRail zich op het voorkomen van botsingen, ontsporingen en passages van een rood sein en op absolute veiligheid van de spooromgeving.

In 2011 reed 89,6% van alle treinen op tijd of met een vertraging van kleiner dan drie minuten. Dat is een historisch hoog percentage, dat mede te danken is aan het uitblijven van grote verstoringen en extreem weer. Het aantal storingen was over het hele jaar gezien lager en er waren minder storingen met een grote impact. Bij de storingen die er waren, konden we snel bijsturen en de hinder voor reizigers beperken. Hier heeft het samenwerken met partners in de keten een goed resultaat gehad.

Winter en ICT laten zien dat het spoorsysteem kwetsbaar is en dat verstoringen voor reizigers veel overlast geven. Dat bleek in februari 2012 toen reizigers en verladers forse overlast ondervonden van het winterse weer. Ook een ICT-storing rond Amsterdam in maart 2012 laat zien dat de betrouwbaarheid van het spoor nog sterk moet worden verbeterd.

Veel grote stations worden klaar gemaakt voor de toekomst. Het zijn ingrijpende projecten vol techniek en chirurgisch vakmanschap, in het hart van de steden. Hiernaast hebben we gewerkt aan grote spoorprojecten als de Hanzelijn, Sporen in Arnhem en de spoorzone in Delft. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open en blijven treinen gewoon rijden.

Het functioneren van ProRail heeft niet alleen impact op de mobiliteit in Nederland, de samenleving mag ook verwachten dat we werken aan thema’s als veiligheid en duurzaamheid. Dit vinden we belangrijk. In 2011 hebben we er dan ook aan gewerkt. We hebben onze, zelfontwikkelde, C02-prestatieladder, die nu ook in toenemende mate door onze leveranciers wordt toegepast, ondergebracht in ene onafhankelijke stichting. De impact daarvan is groot, omdat ProRail tot de grootste (bouw)opdrachtgevers van Nederland behoort.

In 2011 zijn we het Programma 2012-2015 gestart, waarin de komende drie jaar wordt gewerkt aan een veilig, punctueel, betrouwbaar en duurzaam spoor. We gaan vermijdbare ongevallen en verstoringen voorkomen, willen structureel de punctualiteit hoog houden en zetten op gebied van duurzaamheid extra stappen, bijvoorbeeld in de reductie van ons energieverbruik. Met daarbij een grote focus op onze kernopdracht: zorgen voor een spoor waarop de treinen voorspelbaar en betrouwbaar blijven rijden, 24/7. En in samenwerking met de betrokken partijen. Daarbij gaan we verantwoord om met publieke middelen. Dat alles in het belang van onze klanten, de vervoerder en de reizigers en de verladers.

In 2011 ben ik bij ProRail in dienst getreden. Ik heb waardering gekregen voor de mensen bij ProRail en heb ze leren kennen als professionals die hard weken en begaan zijn met hun vak.

Utrecht, 14 maart 2012
De directie van ProRail B.V.

Marion Gout-van Sinderen
President-Directeur