Veilig reizen, leven en werken

Veiligheid op het spoor gaat bij ProRail voor alles. De spooromgeving moet veilig zijn voor reizigers, passanten en omwonenden, en een veilige werkplek bieden voor monteurs, inspecteurs en andere spoormedewerkers. Om het spoor veiliger te maken, richt ProRail zich op het voorkomen van botsingen, ontsporingen en passages van een rood sein en op absolute veiligheid van de spooromgeving.


Veilig reizen

Onze ambitie  is een veilig spoor, zonder ongevallen, botsingen of ontsporingen. Dat is nog niet bereikt; in 2011 waren er drie botsingen en drie ontsporingen. In de afgelopen jaren waren de grootste veiligheidsrisico’s treinen die door een rood sein rijden. In 2011 hebben we geïnvesteerd in het aanpakken van deze risico's.
>> Meer lezen

Veilig leven

ProRail voelt zich ook verantwoordelijk voor de veiligheid in de spooromgeving en streeft naar nul ongelukken op overwegen. Met maatregelen, maar ook met voorlichtingscampagnes die de samenleving bewuster maken van de risico's van het spoor. Er waren in 2011 negen dodelijke slachtoffers te betreuren en het aantal meldingen van mensen die onbevoegd langs op of het spoor lopen, zogenaamde ‘spoorlopers’ nam toe.
>> Meer lezen

Veilig werken

We doen er alles aan om de mensen die in opdracht van ProRail aan het spoor werken een veilige werkomgeving te bieden. Er vonden in 2011 geen aanrijdingen plaats tijdens het werk aan het spoor. Helaas was er wel sprake van een aantal bijna-aanrijdingen. Daarom blijven ProRail en opdrachtnemers zoeken naar maatregelen om het werk aan het spoor nog veiliger te maken.
>> Meer lezen