Structuur en organisatie

De Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V. de enige aandeelhouder van ProRail B.V. De directie bestaat uit vijf personen, die elk een aantal afdelingen onder zich hebben zoals Projecten, Operatie of Vervoer en Dienstregeling.


Structuur van de onderneming

De juridische structuur van ProRail B.V. is een niet-beursgenoteerde vennootschap. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door drie statutair directeuren. De raad van commissarissen houdt toezicht. We vermijden dat er transacties spelen met tegenstrijdige belangen van bestuurders of commissarissen. In 2011 waren er geen tegenstrijdige belangen.

Aandeelhouder

De Nederlandse Staat is, via Railinfratrust B.V., de enige aandeelhouder van ProRail B.V. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De statuten zijn van toepassing op de relatie met de algemene vergadering van aandeelhouders.

Organisatie van de onderneming

ProRail kent een besturingsmodel met een vijfhoofdige directie. De directie bestaat uit een president-directeur, een directeur Financiën en de directeuren van de drie bedrijfseenheden Projecten, Operatie en Vervoer & Dienstregeling.

De kerntaak 24/7-standaardoperatie valt onder twee bedrijfseenheden: Operatie voor het operationele deel en Vervoer & Dienstregeling voor de vervoerderskant. Binnen de bedrijfseenheid Operatie verzorgen Verkeersleiding, Assetmanagement en ICT-Services de optimale inzet van de beschikbare middelen.

De bedrijfseenheid Projecten zorgt voor maatwerkprojecten die nodig zijn om onze dienstverlening – in de breedste zin van het woord – te verbeteren.

Het organogram van ProRail