Onze medewerkers

In 2011 hebben we kritisch gekeken naar onze kernactiviteiten. Alles wat we doen, moet bijdragen aan ons hoofddoel: spoorcapaciteit voor de vervoerder en een zorgeloze reis voor hun klanten. Dat willen we realiseren tegen minder kosten. Daarom hebben we in 2011 de groei van ons medewerkersbestand omgebogen. Onze vaste bezetting is in 2011 fractioneel gegroeid, maar de inhuur hebben we fors teruggebracht. Dit was mogelijk zonder verlies aan kwaliteit.


In 2011 is het totale medewerkersbestand van ProRail gedaald, van 4.725 fte tot 4.421 fte. Dat hebben we vooral gerealiseerd door de inhuur te beperken. Het aantal vaste fte’s is onder meer toegenomen doordat we een aantal inhuurmedewerkers hebben vervangen door vaste medewerkers.

Sturing op kwaliteit

Met de beperking van inhuur besparen we op onze kosten, zeker omdat ingehuurde krachten relatief duur zijn. Uit onderzoek binnen de bedrijfseenheden van ProRail is gebleken dat het beperken van de inhuur mogelijk was zonder dat de kwaliteit van ons werk daaronder lijdt. Bovendien zorgt de inzet van eigen mensen op uitdagende plekken waar eerder inhuurmedewerkers zaten voor extra ontwikkelingskansen voor onze eigen medewerkers.

Aantal fte's

In 2011 groeide het aantal fte's van 4.077 naar 4.110. Dat is een groei van 0,8% ten opzichte van 2010. In deze grafiek zijn de ingehuurde medewerkers niet opgenomen.


 

Aantal inhuurkrachten

In 2011 daalde het aantal inhuurkrachten met 337 fte. Dat is een daling met meer dan de helft ten opzichte van eind 2010.