|

Verwachtingen van de samenleving

Maatschappelijke kwesties als de toenemende vraag naar mobiliteit hebben een grote invloed op onze bedrijfsvoering en op de verwachtingen van belanghebbenden. Wij sluiten daar met ons beleid op aan.


Kwaliteit van dienstverlening

Reizigers beschouwen een trein die op tijd rijdt als een vanzelfsprekendheid. Dit betekent wij treinpaden op het juiste moment moeten leveren en dat de treinen op tijd moeten rijden. Voor verstoringen is begrip, maar ze moeten snel verholpen worden. Daarom besteden we extra aandacht aan een weersbestendige dienstregeling.

We werken samen met de overheid om stations uit te breiden en extra voorzieningen aan te leggen op stations. We maken stations toegankelijker en leveren een bijdrage aan de verstrekking van actuele reisinformatie aan reizigers.

Kwaliteit van bouwen

Bouwen in bewoonde gebieden kan impact hebben op de omwonenden. Mensen willen weten wat er gaat gebeuren, verbeteringen zien in hun leefomgeving en geen overlast van de bouw ervaren. In 2011 hebben we circa 3.000 bouwprojecten onder handen gehad. Dat waren vaak maatwerkprojecten in stedelijke gebieden, afgestemd op de wensen en omstandigheden van de omgeving.

Mobiliteit

Het spoor speelt een grote rol in de mobiliteit van Nederland. Gebruikers verwachten dat de trein een goed alternatief is voor bijvoorbeeld de auto en vrachtauto. Om Nederland in beweging te kunnen houden, is capaciteit op het spoor cruciaal. Deze moet toenemen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Meer hierover in meer spoor.

Veiligheid

Bij mobiliteit hoort veiligheid. Onze belanghebbenden verwachten veilig spoor. Voor treinreizigers, maar ook voor omwonenden en voor spoorwerkers. Lees meer over veiligheid in veiligreizen, leven en werken.

Innovatie

We zoeken voortdurend naar innoverende oplossingen. Dit doen we samen met de markt, de wetenschap en onze eigen medewerkers. Bovendien verwachten onze leveranciers professioneel opdrachtgeverschap.

Financiën

De economische crisis van de afgelopen jaren heeft een grote impact gehad op onze maatschappij en overheidsfinanciën. De overheid zal in de komende jaren miljarden moeten bezuinigen. Als subsidieontvanger heeft dit ook consequenties voor ons. Efficiëntie en lagere kosten vinden we erg belangrijk. Maar ook dat onze middelen doelmatig worden besteed. Meer hierover in effectieve bestedingen.

Efficiëntie geldt voor ook voor de bouw aan het spoor. Dit vraagt om professioneel opdrachtgeverschapaan onze leveranciers.

Milieu

De vervoer- en de bouwsector hebben een grote invloed op de CO2-uitstoot in onze maatschappij. We werken samen met vervoerders en leveranciers, en kijken ook naar ons eigen CO2-verbruik. Groen spoor gaat over ons CO2-beleid en over de andere voor ons relevante gebieden van milieu. We willen minimaal voldoen aan wet en regelgeving.

Evaluatie

Onze uitgangspunten zijn tevreden klanten en andere stakeholders. Dit moet ook het eindresultaat zijn van onze activiteiten. We meten de tevredenheid voor vervoerders, reizigers, leveranciers, overheden, omwonenden en algemeen publiek en medewerkers.

Strategie

Kwaliteit, mobiliteit, innovatie, efficiency, milieu, veiligheid spelen een cruciale rol in onze bedrijfsvoering en strategie. Ze staan niet op zich zelf. Het gaat om het geheel van de invulling, de combinatie van doelstellingen. Zo kunnen we door vereenvoudiging van spoorinfra de capaciteit verhogen en efficiënter werken.

Medewerkers

Voor onze medewerkers ontwikkelen we mogelijkheden om de balans in het leven en plezier in het werk te houden. Zo bieden we bijvoorbeeld gezondheid- en employabilityprojecten aan. We willen een betrokken werkgever zijn en werken aan een doelgerichte organisatie, waarbij we kijken naar de opbouw en efficiëntie van onze organisatie.

|