Ons profiel

ProRail houdt Nederland bereikbaar via het spoor. Al onze activiteiten zijn gericht op het slagen van deze missie. We onderhouden en beheren het bestaande spoor en zorgen waar nodig voor nieuwe infrastructuur, met aandacht voor de impact op mens, milieu en samenleving.


Onze missie

ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit. We leveren spoorwegcapaciteit: 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Dit doen we veilig en duurzaam, we gaan verantwoord om met publiek geld. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het non-stop in beweging en bereikbaar houden van Nederland.

 

Activiteiten

ProRail is verantwoordelijk voor het beheer en de aanleg van spoorwegen en andere spoorgerelateerde infrastructuur in Nederland. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer en informeren vervoerders daarover, bouwen en beheren stations, leggen nieuw spoor aan en onderhouden bestaande spoorinfrastructuur.

Beheerconcessie

ProRail heeft een beheerconcessie voor 10 jaar: van 2005 tot 2015. In deze periode zijn wij verantwoordelijk voor:

  • de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur
  • de kwaliteit van de capaciteitsverdeling
  • bijsturing en informatievoorziening
  • het schoon, toegankelijk en sociaal veilig houden van de transfervoorzieningen.

Beheerplan

Elk jaar stellen we een beheerplan op met onze concrete doelstellingen voor dat jaar. We meten onze prestaties aan de hand van een aantal afgesproken kernprestatie-indicatoren en rapporteren elk kwartaal aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.              

Werkgebied

Ons werkgebied is het spoor in Nederland en de aansluitingen op spoor in het buitenland. We werken vanuit vier regio’s: Randstad Noord, Randstad Zuid, Noordoost en Zuid. Ons hoofdkantoor staat in Utrecht. Daarnaast zijn er vier regiokantoren: Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Verspreid over het land hebben we 13 verkeersleidingposten.

Operationele structuur

ProRail heeft twee kerntaken: de 24/7-standaardoperatie op het spoor en maatwerkprojecten. In onze organisatie zijn deze taken ondergebracht bij verschillende bedrijfseenheden.

24/7-standaardoperatie

Onze 24/7-standaardoperatie staat voor het 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar houden van het spoor. Deze standaardoperatie hebben we verdeeld over twee bedrijfseenheden: Operatie en Vervoer & Dienstregeling.

Binnen de bedrijfseenheid Operatie zorgen de onderdelen Verkeersleiding, Assetmanagement en ICT-Services voor de optimale inzet van de beschikbare middelen. De bedrijfseenheid Vervoer & Dienstregeling is verantwoordelijk voor de optimale benutting van het spoor en is het aanspreekpunt voor de vervoerders.

Maatwerkprojecten

De bedrijfseenheid Projecten zorgt voor het maatwerk dat nodig is om onze dienstverlening – in de breedste zin van het woord – te verbeteren. Het maatwerk vindt plaats aan het spoor en aan stations. Binnen de bedrijfseenheid Projecten zorgt de afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop (AKI) voor de aanbestedingen.

Impact op mens, milieu en samenleving

De activiteiten van ProRail kunnen grote impact hebben op mens, milieu en samenleving. Het spoor maakt Nederland bereikbaar en draagt bij aan de economische ontwikkeling, maar in ons drukbevolkte land heeft het ook impact op het leven van mensen die langs het spoor wonen en werken en die gebruik maken van spoorwegovergangen.

Omgeving

Bouwwerkzaamheden aan het spoor en spoorvervoer kunnen hinderlijk zijn voor de omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld geluidsoverlast en trillingen veroorzaken.

Hoe meer treinen er rijden, hoe groter de impact op de omgeving. We vinden veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid heel belangrijk. Bij veiligheid denken we niet alleen aan veilig reizen, maar ook aan veilig leven en werken.

Milieu

Voor het aanleggen van het spoor maken we gebruik van materialen die lange tijd meegaan. Een spoor bestaat voornamelijk uit beton (dwarsliggers), staal (spoorstaven) en steenslag (ballast). De productie van deze materialen kost veel energie en de gebruikte hoeveelheden in het spoor zijn groot.

Onze activiteiten kosten energie en zijn belastend voor het milieu. We kijken daarom kritisch naar onze impact op het klimaat en nemen maatregelen om de uitstoot van CO₂ te verminderen en efficiënter om te gaan met energie.

Samenleving

ProRail heeft ruim 4.100 mensen in dienst (in fte) en biedt werk aan vele anderen in de spoorketen, doordat we de bouw en onderhoudswerkzaamheden uitbesteden aan derden.

De focus in onze strategie en bedrijfsvoering ligt daar waar wij in maatschappelijk opzicht het verschil kunnen maken. We werken samen met onze partners in de keten om onze doelstellingen te verwezenlijken. Daar hebben we specifiek inkoopbeleid op ingericht.