Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt aan de basis van onze strategie en dagelijkse bedrijfsvoering. We focussen op de elementen waar wij in maatschappelijk opzicht het verschil kunnen maken.


Sturing en beheersing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geĆÆntegreerd in onze bedrijfsdoelstellingen en daarmee verankerd in ons managementsysteem.

Zie ook strategie en risicomanagement.

Veiligheid en milieu

Belangrijke onderdelen van ons maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid zijn veiligheid en milieu. Voor deze gebieden hebben we aparte managementsystemen ontwikkeld, die onze afdeling Corporate Audit jaarlijks controleert, in overeenstemming met de subsidievoorwaarden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Programma Duurzaamheid

In 2008 is ProRail het programma Duurzaamheid gestart, met de bedoeling dat duurzaamheid breed gaat leven binnen ProRail. Het moet een aantoonbaar uitgangspunt worden voor ons beleid en de toepassingen daarvan, en zichtbaar worden in onze bedrijfsvoering en ons gedrag.

Evaluatie: een goede basis is gelegd

In 2011 hebben we het duurzaamheidbeleid geƫvalueerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat er een goede basis is gelegd voor een duurzame ontwikkeling. We hebben besloten een extra versnelling aan duurzaamheid te geven. Bijvoorbeeld door verdere verduurzaming van onze bouw- en beheeractiviteiten en door meer dialoog met stakeholders.

Het programmateam Duurzaamheid

Het programmateam Duurzaamheid bestaat uit een manager en vier medewerkers en valt onder de bedrijfseenheid Projecten. Het team richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van initiatieven en de borging in de reguliere bedrijfsactiviteiten.