De keten waarin we opereren

ProRail zorgt voor een beschikbaar en betrouwbaar spoor. Dat doen we samen met onze partners in de keten, van aannemers tot vervoerders, van opdrachtgevers tot medewerkers.


Overzicht van de keten

Om reizigers en verladers een zorgeloze reis te garanderen, werken we nauw samen met al onze partners in de keten.

Met hulp van aannemers, ingenieursbureaus en andere leveranciers zorgen we dat het spoor wordt aangelegd en goed wordt onderhouden. De vervoerders verwachten van ons een beschikbaar en betrouwbaar spoor. ProRail verdeelt de beschikbare capaciteit op het spoor tussen de vervoerders.

ProRail wordt gefinancierd met subsidies en bijdragen van het Rijk en andere overheden. Daarnaast betalen de vervoerders een vergoeding voor het gebruik van het spoor.

Impact op de omgeving

Activiteiten in de spoorketen kunnen grote impact hebben op mensen, natuur en milieu. Daarom maken we continu een afweging tussen sociale aspecten, milieuaspecten en (bedrijfs)economische aspecten. We doen dit zo transparant mogelijk.

Terugdringen van de CO2-voetafdruk

Onder leiding van Railforum werken we met onze partners aan het terugdringen van de CO2-voetafdruk van de spoorketen.