Prestatiedashboard

Internationale benchmark

Op grond van de verplichtingen uit de Beheerconcessie is in 2011 een internationale benchmark uitgevoerd over de periode 2006-2009. In deze benchmark vergelijkt ProRail haar prestaties met de beste en meest vergelijkbare infrabeheerders in Europa: Zweden, Belgiƫ, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Duitsland. Het beeld is dat de prestaties van ProRail over het algemeen bovengemiddeld zijn, met een stijgende trend.

Een selectie uit de bevindingen:

  • ProRail levert tegen gemiddelde kosten bovengemiddelde punctualiteit en benutting. Ook verwerkt ProRail op het Nederlandse spoor veel treinen met een hoge punctualiteit, afgezet tegen vergelijkbare Europese organisaties.
  • De kosten per treinkilometer blijven in Nederland ondanks inflatie gelijk. In andere landen zijn deze gestegen.
  • De drukst bereden spoorlijn scoort gemiddeld op het gebied van kosten, gebruik en storingen. Op regionale spoorlijnen hoort ProRail bij de duurdere beheerders, maar deze worden ook meer dan gemiddeld gebruikt.
  • Het Nederlandse spoorwegnetwerk is complex in termen van wisseldichtheid, mate van elektrificatie en hoeveelheid dubbel- (of meer) spoor. De lengte van het netwerk is sinds 2001 met 3% gegroeid, het aantal wissels is met 12% gedaald.
  • Het aantal botsingen en ontsporingen op het spoor is de laatste jaren flink afgenomen.
  • Er gebeuren in Nederland relatief weinig ernstige ongelukken met baanwerkers.