Personalia raad van commissarissen

Raad van commissarissen ProRail B.V.
Peildatum 31 december 2011

M.A.M. Boersma (1947)
President-commissaris (per 1 februari 2010)
Beroep/functie: onafhankelijk adviseur

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
Lid raad van commissarissen Post NL
Voorzitter raad van commissarissen Telegraaf Media Groep
Non-executive Director Neste Oil Corporation, Finland
Chairman Board Prometheus-Energy Group,USA

W.E. Kooijman (1950)
Commissaris (per 21 februari 2007)
Beroep/functie: Executive Vice President Human Resources & Industrial Relations KLM

Nevenfuncties
Bestuursvoorzitter bij NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling)
Commissaris bij B&A
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Gebroeders Van Beek b.v.

Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs (1962)
Commissaris (per 1 juli 2001)
Beroep/functie: Zelfstandig adviseur

Nevenfuncties:
Commissaris DNWB (Delta Netwerk Bedrijf)
Lid visitatie commissie Nederlandse musea

Mevrouw J.G.H. Helthuis (1962)
Commissaris (per 13 april 2011)
Beroep/functie Directievoorzitter Monuta Holding N.V.

Nevenfuncties:
Bestuurslid BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen)

P.T.H. Timmermans (1961)
Commissaris (per 13 april 2011)
Beroep/functie CEO AWT Group